Klagomålshantering

-

Vårt mål är alltid att göra våra kunder nöjda när de ansöker om lån hos oss men även när man har de bästa intentioner kan det hända att två parter ser olika på saker och ting. Skulle du vara missnöjd med något gällande hanteringen av din ansökan så vill vi gärna att du kontaktar oss så att vi kan försöka ordna upp oklarheter och förbättra oss.

MyMoney hanterar klagomålen enligt Finansinspektionens Allmänna Råd (FFFS 2002:23) om klagomålshantering avseende finansiella tjänster till konsumenter.

I första hand kan du vända dig till vår kundservice, vilken du kan nå via telefon på 0770-17 60 60 eller via mail på kontakt@mymoney.se. Föredrar du att skicka det med brev så kan du posta kuvertet till MyMoney AB, Box 4305, 203 14 MALMÖ. Försök alltid att vara så tydlig och detaljerad som möjligt i din beskrivning av ett ärende och dess hantering.

Om du vill att en intern, överordnad instans ska pröva ditt klagomål kan du skriva ett brev till vår klagomålsansvarig på: MyMoney, Klagomålsansvarig, Box 4305, 203 14 MALMÖ.

Känner du att du vill få opartisk information om hur banker bör hantera ärenden enligt FFFS 2002:23 så kan du vända dig antingen till Konsumenternas Bank- och finansbyrå eller till konsumentvägledningen i kommunen du är bosatt i.

Om du fortfarande är missnöjd efter att vår klagomålsansvarig har behandlat ditt ärende kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm.