Allt du behöver veta om bygglov!

Publicerat 5 december 2019 under kategorin Hus & Hem

-

När behövs egentligen bygglov? Ska du bygga ut eller bygga nytt? Då kan du i många fall behöva ansöka om lov för det. I den här artikeln ska vi titta närmare på vilka bestämmelser som gäller när du vill bygga nytt eller bygga till samt när du faktiskt inte behöver ansöka om bygglov. 

De flesta till- eller nybyggnationer kräver ett bygglov. När du beviljats bygglov måste du börja bygga inom två år och vara klar inom fem år, 

Bygglov krävs oftast för ny- och tillbyggnation

Som regel kan man säga att ny- och tillbyggnationer oftast kräver lov. En tillbyggnad kan man definiera som att man på något vis ökar volymen på byggnaden. Det kan innebära att man ökar volymen åt sidorna, nedåt eller uppåt. Även byggnader som du kanske inte tänker på som direkta byggnader kan kräva bygglov, till exempel carportar eller skärmtak av olika slag. Detta kan även omfatta husbilar, food trucks eller husbåtar som står uppställda på samma plats under en längre tid. 

Yttre & inre förändringar av byggnad

bygglov byta fasad

Om byggnaden du vill ändra på ligger i ett område med detaljplan behöver du lov för att göra följande förändringar:

  • Byta färg på byggnaden.
  • Byta fasaden, till exempel från trä till puts.
  • Byta taket, till exempel från hötak till tegel.

Om du vill lägga nytt golv i byggnaden kräver detta inte bygglov. Om du däremot vill göra stora förändringar i byggnadens planlösning eller ändringar som påverkar bärande delar av byggnaden, måste du dock anmäla detta till byggnadsnämnden. Ändringar av dessa byggnader ska dock göras varsamt med byggnadens ursprungskaraktär i åtanke, oavsett om det krävs bygglov eller ej för de förändringar du vill genomföra. För speciellt värdefulla byggnader, så kallade k-märkta byggnader, finns ett utökat skydd och dessa byggnader får inte ändras för mycket.

Bygga altan

bygglov trädäck altan 4a

Många vill nog bygga altan om det inte redan finns i anslutning till villan. Här blir det snårigt i bygglovsdjungeln! En del altaner kräver inte bygglov, medan andra gör det. Det som avgör huruvida du måste ansöka om lov är först och främst hur stor altan du vill bygga samt hur långt från din tomtgräns den kommer ligga. Ett vanligt trädäck i marknivå kräver oftast inte bygglov. Det är först när den nya altanen ändrar utseendet avsevärt på byggnaden som bygglov blir aktuellt. För alla mått och bestämmelser när det gäller altaner rekommenderar vi att kolla in på boverket.se

Staket, murar & plank

bygglov staket 5a

Vad gäller vanliga staket krävs oftast inte bygglov för att uppföra detta. Vill du däremot sätta upp ett plank eller murar kan detta kräva bygglov. Vill du skapa en uteplats inom 3,6 meter från ditt hus, kräver det dock inte bygglov. Enda riktlinjen är att muren eller planket inte får vara högre än 1,8 meter. Placeras uteplatsen närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs också skriftligt godkännande från berörda grannar. Godkänner inte grannarna detta är det dags att söka bygglov. Då får byggnadsnämnden i din kommun avgöra om du får lov att uppföra uteplatsen eller ej. 

Saker du får bygga utan bygglov

bygglov friggebod 6

I vissa fall krävs inget bygglov alls. Det gäller om du vill bygga följande saker:

  • Uteplats: Inom 3,6 meter från ditt hus samt som inte överstiger 1,8 meter. 
  • Skärmtak: Som inte är större än 15 kvm.
  • Friggebod: I husets omedelbara närhet får du under vissa omständigheter bygga en eller flera friggebodar. Exakt vad som gäller hittar du här.
  • Fasadändringar: Under förutsättningen att det inte ändrar byggnadens eller områdets utseende för mycket.

Det här med bygglov kan kännas lite snårigt, vi vet. Är du osäker rekommenderar vi alltid att du kontaktar din kommun för vägledning när du vill bygga till eller bygga nytt för att ta reda på vad som gäller för just dig. Blev du sugen på att börja bygga? Läs gärna vår artikel om att bygga uterum här. När du är redo att dra igång till byggprojekt finns vi här och stöttar med finansieringen, ansök om lån här

/Vännerna på MyMoney

Relaterade artiklar

Dags för en
road trip?

-

Se då till att du sitter i en säker bil. Vi hjälper dig att finansiera bilköpet till en låg månadskostnad.