Bygga attefallshus – detta bör du veta.

Publicerat 15 januari 2020 under kategorin Hus & Hem

-

Sugen på att bygga attefallshus? Det har under de senaste åren blivit väldigt populärt att bygga attefallshus men vilka regler gäller egentligen? I den här artikeln ska vi reda ut just det. Häng med!

Ett attefallshus är en upp till 25 kvm stor komplementbyggnad som får uppföras utan bygglov om man har ett en- eller tvåbostadshus. Det finns dock en del regler som är bra att känna till innan man sätter igång med sitt bygge. Och från och med mars 2020 kan det komma en regeländring vad gäller storlek och yta då regeringen har lagt ett förslag på att utöka byggytan till 30 kvm. Läs mer här.

Bygga attefallshus – detta gäller!

Attefallshus bygga bygglov

Även om man som regel kan uppföra ett attefallshus utan att ansöka om bygglov, gäller vissa förhållningsregler. I vissa fall kan man faktiskt behöva ansöka om bygglov ändå. Fortsätt läsa så ska vi reda ut alltihop!

Storlek på attefallshus

attefallshus storlek tomtgräns 3

Storleken på ditt attefallshus får vara max 25 kvm och höjden från mark till taknock får inte överstiga 4 meter. Om du vill uppföra fler attefallshus går det bra under förutsättningen att husens gemensamma yta uppgår till max 25 kvm. Om du vill uppföra huset närmre än 4,5 meter från din tomtgräns måste berörda grannar godkänna detta. 

Vad får man använda det till?

Jämför man med friggeboden så får attefallshuset inredas som en bostad. Om man använder sitt attefallshus som bostad blir det ett komplementbostadshus. Man kan även använda attefallshuset som en komplementbyggnad, till exempel som garage, förråd, bastu eller båthus. 

Byggregler

attefallshus byggregler 5

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden som i sin tur ger dig ett startbesked. Gör man inte detta blir bygget ett svartbygge och byggnadsnämnden kan ålägga dig en byggsanktionsavgift samt förelägga dig att återställa, alltså riva din byggnad. Ditt attefallshus måste också följa Boverkets byggregler och konstruktionsregler. Dessa regler bestäms av vilken typ av attefallshus du vill bygga. Vill man ha ett komplementbostadshus måste man till exempel se till att byggnaden får alla bostadsfunktioner som en bostad ska ha. I det fall man bygger ett attefallshus som ska användas som bostad måste denna även vara anpassad för att personer med rörelsehinder ska kunna nyttja den.

När krävs ett bygglov?

attefallshus bygglov 6

I vissa områden gäller en utökad lovplikt vilket innebär att man kanske inte får uppföra ett attefallshus utan ett bygglov. Kontrollera alltid detta med din kommun innan du sätter igång med uppförandet av ditt attefallshus. 

Anmälan till byggnadsnämnden

attefallshus ritningar 7

För att få ditt startbesked måste du skicka en skriftlig anmälan till byggnadsnämnden. Anmälan ska vara så tydlig som möjligt där du bifogar ritningar och beskrivningar som är så tydliga som möjligt för att byggnadsnämnden ska kunna fatta ett korrekt beslut om byggstart.

Är du sugen på ett eget attefallshus? Vi kan hjälpa dig med finansieringen, ansök direkt här! Vill du ha lite tips på hur du kan planera ditt bygge av uterum? Kolla här! 

/Vännerna på MyMoney

Relaterade artiklar

Dags för en
road trip?

-

Se då till att du sitter i en säker bil. Vi hjälper dig att finansiera bilköpet till en låg månadskostnad.