Företagsleasing – Här reder vi ut begreppen

Publicerat 23 maj 2017 under kategorin Finansiering

-

Volvo – ett av de mest leasade bilmärkena i Sverige

Vad innebär leasing?

Leasing innebär att personen eller företaget hyr varan/produkten under en period för en månadskostnad, istället för att köpa den. Funktionen blir således viktigare än själva ägandet. Företag som leasar binder inte heller upp sitt eget kapital i varan/produkten, utan kan istället använda det till annat i verksamheten. Leasingobjektet fungerar också som säkerhet för finansieringen, inga andra säkerheter behövs.

Finansiell leasing vs Operationell leasing

Det finns två olika typer av leasing som skiljer sig åt i form och bokföringsmetod, Finansiell leasing och Operationell leasing.

Finansiell leasing har traditionellt sett varit den vanligaste formen i Sverige (till skillnad från de flesta andra länder, där Operationell leasing är mycket mer dominerande). Den mest avgörande skillnaden är vem som står risken för bilens restvärde när leasingavtalet löper ut. Vid Operationell leasing är det leasingföretaget som står tar risken för restvärdet. Det är alltså leasingföretaget som förlorar på om restvärdet är lägre än beräknat och också de som vinner på om restvärdet är högre än beräknat. Vid Finansiell leasing är det istället leasetagaren som står risken för restvärdet.

Finansiell leasing

Liknar ett lån med leasingobjektet som säkerhet. Det innebär att personen som leasar t.ex. leasar en bil, betalar en fast månadskostnad till leasingföretaget, men är ansvarig för bilen under leasingperioden. Det betyder att personen som hyr betalar själv för exempelvis underhåll, drivmedel, försäkringar och reparationer. Finansiell leasing kan därmed ses som ett köp, men där köpet förfaller efter att leasingperioden gått ut. Leasetagaren är då skyldig att antingen köpa loss produkten eller hitta en annan leasetagare. Investeringen i produkten tas in i företagets balansräkning.

Operationell leasing

Liknar traditionell långtidshyra där leasingföretaget fortfarande har ansvar för produkten när den är uthyrd. Den här typen av leasing är vanligast internationellt sett och innebär att försäkringar, underhåll och övriga kostnader som kan uppstå betalas av leasingföretaget. Leasingföretaget tar tillbaka produkten efter att leasingavtalet gått ut. Det innebär också att leasetagaren inte har någon restvärdesrisk. Operationell leasing tas inte upp i balansräkningen då produktens värde i sammanhanget blir ointressant. Det blir istället en hyreskostnad som bokförs som en direkt kostnad. Företaget får bättre soliditet då det egna kapitalet inte används.

Vårt råd är att vara noggrann när det är dags att leasa företagsbil. Ta reda på exakt vad som gäller för just ditt avtal. Vi kan självklart alltid hjälpa dig. Ring oss på 0770-17 60 60 eller fyll i namn och telefonnummer här, så ringer vi upp dig.

Hett just nu är att leasa miljöbil – läs mer.

Lycka till med leasingen!

/Vännerna på MyMoney 

Volkswagen – ett av de mest leasade bilmärkena i Sverige

Relaterade artiklar

Dags för en
road trip?

-

Se då till att du sitter i en säker bil. Vi hjälper dig att finansiera bilköpet till en låg månadskostnad.