Dataskyddspolicy MyMoney Europe AB

-

Hoppa till avsnitt

  1. Inledning

  Din personliga integritet är viktig för oss och behandlingen av dina personuppgifter ska ske säkert.

  Denna Dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder MyMoneys tjänster ("Tjänsten") eller då vi i andra sammanhang behandlar personuppgifter om dig. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

  Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker under varumärket MyMoney är MyMoney Europe AB, org nr 556702-1679, Box 4305, 203 14 Malmö. Det betyder att MyMoney Europe AB ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande dataskyddslagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen ("GDPR") och kompletterande nationell lagstiftning.

  Du kan alltid kontakta oss för eventuella frågor om vår behandling av dina personuppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till privacy@mymoney.se.

  2. Viktiga begrepp

  En personuppgift är varje upplysning som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn och adress, IP adress och e-postadress.

  Med behandling av personuppgifter menas en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej. Exempel på behandling av personuppgifter är insamling, registrering, lagring och bearbetning.

  3. Vilken information samlar vi in och vad gör vi med den?

  3.1 Hur samlar vi in information om dig?

  Här sammanfattar vi vilka slags personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig. Längre ner i policyn kan du läsa mer i detalj om hur vi behandlar dina uppgifter i olika sammanhang.

  Information som du själv ger till oss

  Du som inte är kund hos oss: När du fyllt i dina personuppgifter och skickat in ett ansökningsformulär på vår hemsida, t.ex. namn, personnummer och adress, behandlar vi dessa under en begränsad tid för att kunna besvara frågor om din ansökningshistorik. Om du kontaktar oss via t.ex. telefon eller mail behandlar vi de personuppgifter du där anger.

  Du som är kund hos oss: Du lämnar själv aktivt personuppgifter till oss när du använder Tjänsten eller kontaktar oss, t.ex. namn, personnummer och adress för dig och din eventuella medsökande, inkomst och boendeform, osv. Vi behandlar dessa uppgifter för att tillhandahålla Tjänsten. Vi samlar också in dina personuppgifter som du själv uppger hos någon av våra återförsäljare i syfte att använda Tjänsten.

  Information som vi samlar in om dig från andra källor

  Du som är kund hos oss: När du ansöker om låneförmedling hos oss tar vi en kreditupplysning på dig från kreditupplysningsföretaget UC AB. Det gör vi för att kunna tillhandahålla Tjänsten. Långivare som vi samarbetar med kan i vissa fall ta en kreditupplysning på dig från något annat kreditupplysningsföretag. Vi uppdaterar löpande också aktuella adressuppgifter från t. ex. Creditsafe och Syna.

  Du som besöker våra digitala kanaler: Vi samlar in tekniska data då du besöker våra digitala kanaler (t.ex. vår webbplats), vilka kan omfatta den URL som är din unika åtkomst till din inloggningssida, din IP-adress, unique device ID, användningshistorik, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem. Detta gör vi för att underlätta, förbättra och vidareutveckla Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten används på korrekt sätt. Sådan information samlas delvis in genom cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du går tillväga för att avböja cookies i vår Cookiepolicy som finns tillgänglig på vår webbplats www.mymoney.se/cookies.

  3.2 Personuppgiftsbehandling oavsett vilken tjänst du använder

  Syftet med behandlingen – vad vi gör och varförTyper av personuppgifter som används för syftet, samt var de kommer ifrånLaglig grund enligt GDPR för att behandla personuppgifternaHur länge vi sparar dina personuppgifter i de olika behandlingarna
  Kontrollera och verifiera att du är den du utger dig för att vara.Kontakt- och identifikationsuppgifter.Behandlingen är nödvändig för att MyMoney ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR.Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att kontakta dig via e-post, SMS, telefon och post i syfte att administrera Tjänsten.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att spela in telefonsamtal i syfte att dokumentera och säkerställa eventuella överenskommelser och samtycken med dig och förbättra vår kommunikation.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Andra ev. uppgifter om dig som du lämnar i samtalet.
  Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid den intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att dokumentera kommunikation med vår kundtjänst.Vi sparar inspelade samtal i 12 månader.
  Att hantera kundtjänstärenden och klagomål som du kontaktar oss om.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Ev. andra uppgifter vi behöver behandla för att hantera ditt klagomål.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Behandlingen fortlöper tills ärendet är stängt. Därefter sparar vi dina personuppgifter kopplade till ärendet i 2 år för ha tillgång till historik och vad klagomålet mynnade ut i.
  Att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Tjänster och de tekniska plattformar som den tillhandahålls på.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att tillhandahålla och administrera signeringslösning vid ingående av avtal.
  • Namn
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Kontonummer
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.

  3.3 Personuppgiftsbehandling i anslutning till låneförmedling

  Syftet med behandlingen – vad vi gör och varförTyper av personuppgifter som används för syftetLaglig grund enligt GDPR för att behandla personuppgifternaHur länge vi sparar dina personuppgifter i de olika behandlingarna
  Att registrera och administrera din låneansökan i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig inklusive att presentera låneerbjudanden från de långivare vi samarbetar med och att fullgöra vårt avtal med den eventuella långivare du ingår ett låneavtal med.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst. Om du avbryter eller vi nekar dig lån kan vi komma att behandla dina uppgifter i marknadsföringssyfte enligt avsnitt 3.6.
  Förhindra att MyMoneys verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, genom att genomföra kundkännedomsåtgärder, övervaka och granska transaktioner, och genomföra riskbedömningar samt för att skapa riskmodeller. Den här behandlingen utgör profilering och beslut om du innebär en penningtvättsrisk utgör så kallade automatiserade beslut
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan
  • UC-information (t ex. årsinkomst, om du har betalningsanmärkningar)
  • Utdrag på förekomst i EU:s sanktionslistor och PEP-register
  Det finns lagkrav på oss att vi måste fastställa våra kunders identitet (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Vi sparar dina uppgifter i minst 5 år och som mest 10 år efter att ansökan har gjorts i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  Att analysera uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysningen i syfte att avgöra om du är berättigad till ett lån. Detta innebär en profilering och beslutet om att godkänna eller inte godkänna krediten kan utgöra ett så kallat automatiserat beslut.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan
  • UC-information (årsinkomst, om du har betalningsanmärkningar).
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att överföra låneansökan till de långivare vi samarbetar med, vars grundkrav för låntagare du uppfyller.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan
  • UC-information (t.ex. årsinkomst, om du har betalningsanmärkningar)
  • Utdrag på förekomst i EU:s sanktionslistor och PEP-register.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att förebygga, upptäcka och motverka bedrägerier och missbruk av Tjänsten.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Ev. andra uppgifter vi behöver.
  Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att motverka bedrägeri.Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.

  3.4 Personuppgiftsbehandling i anslutning till försäkringsförmedling

  Här beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar i samband med försäkringsförmedling, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilket lagligt stöd vi har för behandlingen.

  Syftet med behandlingen – vad vi gör och varförTyper av personuppgifter som används för syftetLaglig grund enligt GDPR för att behandla personuppgifternaHur länge vi sparar dina personuppgifter i de olika behandlingarna
  Att registrera och administrera din försäkringsansökan i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig i enlighet med vårt avtal.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Andra eventuella uppgifter du lämnar vid registrering av försäkringen
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att överföra försäkringsuppgifter till försäkringsbolaget.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Andra eventuella uppgifter du lämnar vid registrering av försäkringen
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.

  3.5 Personuppgiftsbehandling i anslutning till kreditgivning och kreditadministration

  Här beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar i samband med kreditgivning och kreditadministration, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilket lagligt stöd vi har för behandlingen.

  Syftet med behandlingen – vad vi gör och varförTyper av personuppgifter som används för syftetLaglig grund enligt GDPR för att behandla personuppgifternaHur länge vi sparar dina personuppgifter i de olika behandlingarna
  Att registrera och administrera din låneansökan i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst. Om du avbryter eller vi nekar dig lån kan vi komma att behandla dina uppgifter i marknadsföringssyfte enligt avsnitt 3.6.
  Förhindra att MyMoneys verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism, genom att genomföra kundkännedomsåtgärder, övervaka och granska transaktioner, och genomföra riskbedömningar samt för att skapa riskmodeller. Den här behandlingen utgör profilering och beslut om du innebär en penningtvättsrisk utgör så kallade automatiserade beslut.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan
  • UC-information (årsinkomst, om du har betalningsanmärkningar)
  • Utdrag på förekomst i EU:s sanktionslistor och PEP-register.
  Det finns lagkrav på oss att vi måste fastställa våra kunders identitet (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).Vi sparar dina uppgifter i minst 5 år och som mest 10 år efter att ansökan har gjorts i enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  Att analysera uppgifter i låneansökan samt uppgifter i kreditupplysningen i syfte att avgöra om du är berättigad till ett lån. Detta innebär en profilering och beslutet om att godkänna eller inte godkänna krediten kan utgöra ett så kallat automatiserat beslut.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om sysselsättning
  • Information om boende
  • Information om hushållets kostnader
  • Civilstånd
  • Antal barn
  • Andra uppgifter du eventuellt har lämnat i ansökan
  • UC-information (t.ex. årsinkomst, om du har betalningsanmärkningar).
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att utföra skuldindrivningstjänster
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Ekonomiska uppgifter: lön, årsinkomst, uppgifter om.
  Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att kunna driva in och sälja skulder.När skulden betalats.
  Att förebygga, upptäcka och motverka bedrägerier och missbruk av Tjänsten.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Ev. andra uppgifter vi behöver.
  Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att motverka bedrägeri.Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Bokföring och redovisning
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-post
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Lånebelopp
  Följa lag (Artikel 6(1)(c) GDPR). (Bokföringslag (1999:1078))7 år efter utgången av det år som uppgiften registrerades.

  3.6 Personuppgiftsbehandling i anslutning till marknadsföring

  Här beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilket lagligt stöd vi har för behandlingen.

  Syftet med behandlingen – vad vi gör och varförTyper av personuppgifter som används för syftet, samt var de kommer ifrånLaglig grund enligt GDPR för att behandla personuppgifternaHur länge vi sparar dina personuppgifter i de olika behandlingarna
  Att bestämma vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Om du inte vill att vi ska utföra denna behandling av dina uppgifter kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att sluta använda dina uppgifter för marknadsföring. Kontaktuppgifter hittar du i avsnitt 7. Behandlingen kan utgöra profilering.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Information kring din användning av våra tjänster.
  Behandlingen baseras på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.Tills du meddelar oss att du inte är intresserad av denna behandling.
  Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om andra tjänster som vi eller bolag i vår koncern erbjuder. Om du inte vill få marknadsföring från oss kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföring. Se kontaktuppgifter i avsnitt 7.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • Information kring din användning av våra tjänster.
  Behandlingen baseras på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att avgöra vilken marknadsföring vi ska tillhandahålla dig. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.Tills du meddelar oss att du inte är intresserad av denna behandling.
  Tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig om andra tjänster som vi eller bolag i vår koncern erbjuder. Om du inte vill få marknadsföring från oss kan du meddela oss detta genom att kontakta oss. Vi kommer då att sluta behandla dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföring. Se kontaktuppgifter i avsnitt 7.
  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress.
  Denna behandling baseras på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).Antingen när du meddelar oss att du vill ta tillbaka ditt samtycke eller när du låter oss veta att du inte längre är intresserad av denna behandling.

  3.7 Personuppgiftsbehandling i anslutning till besök på våra digitala kanaler

  Här beskriver vi vilka personuppgifter vi behandlar i anslutning till besök på våra digitala kanaler, till exempel vår webbplats, för vilka ändamål vi behandlar dem och vilket lagligt stöd vi har för behandlingen. Informationen i detta avsnitt samlas delvis in genom cookies. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du går tillväga för att avböja cookies i vår Cookiepolicy som finns tillgänglig på vår webbplats www.mymoney.se/cookies.

  Syftet med behandlingen – vad vi gör och varförTyper av personuppgifter som används för syftet, samt var de kommer ifrånLaglig grund enligt GDPR för att behandla personuppgifternaHur länge vi sparar dina personuppgifter i de olika behandlingarna
  Att tillhandahålla dig tjänsten Mina Sidor och de funktioner som finns där.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Enhetsinformation
  • Information om ditt lån.
  Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra avtalet med dig (Artikel 6(1)(b)GDPR).Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Analysera och utvärdera hur vår hemsida och dess funktioner används och kan förbättras. Om möjligt anonymiserar vi först uppgifterna, vilket gör att det därefter inte förekommer någon personuppgiftsbehandling. Behandlingen kan utgöra profilering.
  • Enhetsinformation
  • Information kring din användning av våra tjänster.
  Behandlingen baseras på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att analysera och utvärdera hur vår hemsida och dess funktioner används. Vi säkerställer att den behandling det här innebär är nödvändig för att fullfölja det intresset, och att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här syftet.Denna behandling pågår så länge du använder vår tjänst.
  Att utföra bedrägeriförebyggande bedömningar vid användning av MyMoneys digitala tjänster. Denna process innefattar profilering och automatiserat beslutsfattande. Vi använder automatiserat beslutsfattande i detta syfte för att kunna fastställa om du utgör en bedrägeririsk.
  • Namn
  • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e-post)
  • Personnummer
  • Kontonummer
  • Information om ditt lån
  • Enhetsinformation
  • Andra uppgifter om dig som fylls i på tjänsterna.
  Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för att motverka bedrägeri.När bedrägeribedömningen utförs.

  3.8 Personuppgiftsbehandling i anslutning till rekrytering

  Om du ansöker en av oss, eller av oss anlitad rekryteringspartner, utannonserad jobbannons, eller skickar en spontanansökan till oss avseende arbete, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att granska din ansökan till aktuell tjänst och kunna använda din ansökan i framtida lediga tjänster vi tror kan passa dig. Personuppgifterna vi behandlar är normalt ditt namn, adress, telefonnummer, e-post samt uppgifterna du anger i ditt CV, personliga brev, betyg och andra intyg och dokument du väljer att skicka till oss. Behandlingen är baserad på en intresseavvägning (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vid intresseavvägningen har MyMoney bedömt att vi har ett berättigat intresse att behandla personuppgifter för rekryteringsändamål. Vi sparar dina uppgifter i 1 år från att de skickades in, såvida du inte dessförinnan ber oss att radera dem.

  3.9 Särskilt om automatiskt beslutsfattande

  Automatiserat beslutsfattande avser ett beslut som enbart fattas på basis av automatiserad behandling av dina personuppgifter. Vi och de långivare vi samarbetar med använder automatiserat beslutfattande när du lämnar in en låneansökan. Det betyder att den information som du har lämnat och den information som vi hämtar genom en kreditupplysning om dig och eventuell medsökande matchas automatiskt med de grundkrav på låntagare som vi och våra anslutna långivare tillämpar för att bevilja ett lån, till exempel inkomst, anställningsform, sökt lånebelopp och liknande uppgifter. Om du inte uppfyller de grundkrav som en specifik långivare ställer upp kommer din ansökan automatiskt att sorteras bort och inte tillhandahållas långivaren.

  I vissa fall har du rätt att begära en manuell beslutsprocess. Kontakta oss i sådant fall på kontaktuppgifterna nedan. Du kan även vända dig till respektive långivare för mer information om hur de använder sig av automatiserat beslutsfattande och om du har frågor om respektive långivares personuppgiftsbehandling.

  Vår användning av automatiserat beslutsfattande syftar till att kunna tillhandahålla en rättvis och korrekt låneförmedlingstjänst och är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra det avtal som vi har ingått med dig. Om du har en invändning mot ett automatiskt beslut som tagits av oss ber vi dig att kontakta oss på privacy@mymoney.se.

  3.10 Särskilt om profilering

  Profilering avser en automatisk behandling av befintliga eller potentiella kunders personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos dem, för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga preferenser, intressen och vistelseort. Vi använder oss av profilering för till exempel marknads- och kundanalyser, systemutveckling, marknadsföring, vid automatiserade beslut (se ovan) och vid transaktionsmonitorering för att motverka bedrägerier. Detaljer kring syfte, personuppgifter m.m. för MyMoneys profilering beskrivs närmare under respektive behandling i tabellerna ovan. Profilering sker i vissa fall genom cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies och hur du går tillväga för att avböja cookies i vår Cookiepolicy som finns tillgänglig på vår webbplats www.mymoney.se/cookies.

  3.11 Särskilt om samtycke

  När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke får du uttryckligen lämna ett sådant samtycke till att personuppgifterna får behandlas. Exempel på när vi använder samtycke för behandling av personuppgifter är vid direktmarknadsföring.

  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi har då fortsättningsvis ingen rätt att behandla uppgifterna med stöd av samtycket. Om du vill återkalla ditt samtycke hittar du våra kontaktuppgifter nedan.

  4. Vilka kan vi komma att dela din information med?

  Vi vidtar alla rimliga kontraktuella, legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå när de överförs till eller delas med utvalda tredje parter. Sådana tredje parter kommer att vara:

  Leverantörer. Vissa av våra leverantörer som tillhandahåller tjänster där dina personuppgifter är nödvändiga att behandlas, till exempel leverantörer av e-signaturer och e- identifiering, leverantörer för att avisera dig digitalt eller postalt, samt leverantörer av IT-tjänster som är nödvändiga för oss att tillhandahålla Tjänsten.

  Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer. Dina personuppgifter kan komma att delas med kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet när du använder vår låneförmedlingstjänst. Personuppgifterna kan även komma att delas med leverantörer av tjänster för identitetsuppslag och förebyggande av bedrägerier för att bekräfta din identitet och adress samt skydda dig från bedrägeri.

  Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som Polisen, Finansinspektionen eller andra myndigheter om vi enligt lag är skyldiga att göra det. Vi är till exempel enligt lag skyldiga att lämna information för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

  Långivare. Vid en lånejämförelse skickar vi din ansökan vidare till de långivare vi samarbetar med och vars grundkrav överensstämmer med din ansökan. De långivare som tar emot din ansökan är personuppgiftsansvariga för sin egen behandling av dina personuppgifter.

  Återförsäljare. Om du besöker en av våra återförsäljare för att lämna en låneansökan behandlar aktuell återförsäljare dina personuppgifter som personuppgiftsbiträde åt MyMoney i syfte att tillhandahålla Tjänsten till dig.

  Koncernbolag. Vi kan komma att dela uppgifter med våra koncernbolag i syfte att effektivisera interna processer och sammanställa gemensam statistik samt för att marknadsföra andra finansiella- och försäkringsprodukter.

  Avyttring. För det fall att vi säljer eller köper verksamheter kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet. Om vi eller en väsentlig del av vår verksamhet förvärvas av en tredje part kan personuppgifter om våra kunder komma att delas. Innan sådan delning görs kommer vi se till att lämpligt sekretessåtagande finns på plats.

  5. Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi behandlar främst dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan personuppgifter komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES, s.k. tredjeland. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning undertecknar alltid avtal med oss för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, till exempel genom att vi ingår avtal som inkluderar EU- kommissionens standardiserade modellklausuler för dataöverföring och som syftar till att säkerställa en skyddsnivå för dina personuppgifter som är likvärdig med det skydd som erbjuds inom EU/EES. En överföring till ett tredjeland kan även baseras på att EU-kommissionen har fattat beslut om att landet har en adekvat skyddsnivå för personuppgifter (så kallat adekvansbeslut).

  Information om vilka länder som EU-kommissionen har fattat adekvansbeslut för finns här:

  Adequacy decisions | Europeiska kommissionen (europa.eu)

  EU-kommissionens standardavtalsklausuler finns tillgängliga här:

  Standard Contractual Clauses (SCC) | Europeiska kommissionen (europa.eu)

  Du kan kontakta privacy@mymoney.se för att få mer information om överföringar till tredjeland.

  6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter sparas endast så länge de är nödvändiga med hänsyn till ändamålet för behandlingen eller då det krävs att vi lagrar dem i enlighet med gällande lagstiftning.

  • Personuppgifter som krävs för att utföra Tjänsten kommer att sparas så länge de är nödvändiga för att fullgöra vårt avtal med dig.

  • Personuppgifter vi enligt lag är skyldiga att spara för att uppfylla krav inom penningtvättsområdet sparas som minst 5 år men som mest i 10 år från att avtalsförhållandet upphört.

  • Personuppgifter som är nödvändiga för bokföringsändamål sparas i 7 år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

  • Personuppgifter som krävs för att vi ska fullgöra vårt avtal med en specifik långivare kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla vårt avtal med långivaren, högst 10 år från att avtalsförhållandet upphört.

  • Personuppgifter som vi använder för marknadsföringsändamål med stöd av samtycke sparas under den tid ett giltigt samtycke finns.

  7. Vad har du för rättigheter?

  Rätt att få tillgång till dina uppgifter

  Du kan begära en kopia av dina uppgifter om du vill veta vilken information vi har om dig, ett s.k. registerutdrag.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller komplettera ofullständiga personuppgifter om dig.

  Rätt att bli raderad

  Du har rätt att begära radering av vissa personuppgifter. Observera att vi i vissa fall inte kan radera dina uppgifter, till exempel om de krävs för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

  Rätt till begränsning av behandling

  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, till exempel om du motsätter dig uppgifters riktighet.

  Rätt att göra invändningar

  När vi anser att vi har ett berättigat intresse för att behandla dina personuppgifter kan du när som helst göra en invändning mot behandlingen. Om du väljer att göra en invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter för det ändamålet om vi inte kan påvisa berättigat intresse för behandlingen. Sådant berättigat intresse måste väga tyngre än ditt intresse av att dina personuppgifter inte behandlas av integritetsskäl. Du kan också alltid invända mot behandling som vi utför för direktmarknadsföringsändamål.

  Rätt till dataportabilitet

  De personuppgifter som du själv har lämnat till oss har du rätt att ta emot och/eller kräva överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Personuppgifterna måste vara i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

  Rätt att lämna in ett klagomål

  Om du har synpunkter eller klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på privacy@mymoney.se.

  Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas hitta en lösning tillsammans kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter:

  Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

  E-post: imy@imy.se

  Telefon: 08-657 61 00

  Webbplats: www.imy.se

  8. Ändringar i Dataskyddspolicyn

  Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera vår Dataskyddspolicy. Den senaste versionen finns alltid på vår webbplats www.mymoney.se. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår hantering av dina personuppgifter kommer du att få information om ändringarna på vår webbplats i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter till följd av uppdateringarna är du välkommen att kontakta oss på privacy@mymoney.se.