Allmänna villkor

-

GDPR

Den 25 maj 2018 började ett nytt EU-gemensamt regelverk, GDPR, General Data Protection Regulation, att gälla. Syftet med GDPR är att skydda fysiska personer genom att reglera hur personuppgifter får behandlas.

Personuppgiftsansvarig

MyMoney AB med organisationsnummer 556702-1679 är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du lämnar.

Hantering av personuppgifter

Personuppgifter registreras i samband med låneansökan och vid lagrande av finansieringsförslag. Personuppgifterna behandlas av MyMoney och andra företag som MyMoney samarbetar med för hantering och fullgörelse av ingångna avtal. Denna information ligger bl.a. till grund för att våra partners skall kunna registrera och skicka betalningsavier och fakturor. Vidare kan personuppgifter komma att lämnas ut för behandling av MyMoney’s samarbetspartners.

Behandling av uppgifter sker också för att MyMoney skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. Personuppgifterna kan även ligga till grund för marknadsanalyser, marknadsföring och riskhantering.

Ytterligare information samt dina rättigheter kan du läsa mer om på Dataskyddspolicy, där du finner MyMoney’s fullständiga dataskyddspolicy.

Klagomålshantering

Vi på MyMoney strävar alltid efter att göra våra kunder nöjda och tar klagomål på största allvar. Skulle du vara missnöjd med hanteringen av ditt ärende vänder du dig i första hand till den rådgivare som har handlagt ärendet.

Lyckas ni inte komma till någon lösning ber vi dig att vända dig till vår klagomålsansvarige per e-post kontakt@mymoney.se eller under adressen MyMoney, Klagomålsansvarig, Box 4305, 203 14 MALMÖ.

Kreditupplysning

MyMoney kan komma att inhämta kreditupplysning på dig, antingen själva eller via en eller flera partners. Kreditupplysning kan inhämtas via Syna AB och UC AB.